fbpx

เพราะความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้

FAQ

ตัวช่วยในการค้นหาสถานพยาบาลสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง และจองคิวออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมต่อโดยตรงกับบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าของสัตว์มีทางเลือกในการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ สามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบาย

ด้วยระบบค้นหาข้อมูลของ Deemmi ที่มีตัวเลือกมากมายให้เจ้าของสัตว์ได้ทำการคัดกรองข้อมูล ก่อนกดจองคิวออนไลน์ เช่น เลือกโรงพยาบาลเปิด 24 ชั่วโมงเท่านั้น หรือค้นหาโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเฉพาะทางด้านผิวหนัง ทำให้เจ้าของสัตว์มั่นใจได้ว่า เมื่อทำการจองคิวออนไลน์กับทาง Deemmi จะได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ ช่วยประหยัดเวลาในการรอคิวที่โรงพยาบาล รวมถึงลดความเครียดของตัวสัตว์เมื่อต้องไปรอคิวเป็นเวลานาน

สะดวก รวดเร็ว รู้ผลทันที ข้อมูลเชื่อมต่อกับสถานบริการในเครือข่าย Deemmi และมีระบบสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ กับ Deemmi ในอนาคต

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

หากเจ้าของสัตว์ไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถกดยกเลิกการจอง หรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนถึงเวลานัดหมาย 3 ชั่วโมง ผ่านระบบจองคิวออนไลน์ได้เลย

สำหรับคิวที่ลูกค้าได้ทำการจองล่วงหน้ามาแล้ว หากไม่มาตามเวลาที่นัดหมายระบบจะทำการยกเลิกคิวโดยอัตโนมัติ

สามารถทำได้ โดยการกดเข้าล็อคอินผู้ใช้งาน และเลือกประวัติสัตว์เลี้ยงเพื่อทำการจองคิวออนไลน์ โดยจะต้องจองคิวให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นรายตัวในแต่ละช่วงเวลาที่ยังคงคิวว่าง

จะต้องกดจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และสามารถจองคิวล่วงหน้าได้นาน 90 วัน

สามารถทำได้ เมื่อโรงพยาบาลต้องการนัดซ้ำ (Follow up) ให้ทำการกดจองคิวออนไลน์ และกดเลือกประวัติที่ได้เข้ารักษาล่าสุด จากนั้นกดเพื่อทำการจองคิว

รองรองมาตรฐานความปลอดภัย

Our Mission

สร้างและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง(Data center network)ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการรักษาอย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน รวดเร็ว สร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และช่วยให้โรงพยาบาลสัตว์จัดการทรัพยากร ในการรองรับลูกค้าได้แม่นยำโดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

Our Vision

มุ่งเน้นการพัฒนาพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของโรงพยาบาลในการให้บริการสัตว์เลี้ยง และยกระดับมาตรฐานการรักษาสัตว์ ให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Our Core Values

สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (Speed Accuracy and Efficiency)

Why Choose Us

01

24/7 Services

ค้นหาสถานพยาบาลสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง และจองคิวออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

02

One-hub Services

ครบวงจรทั้งด้านการรักษา ดูแลสุขภาพสัตว์ สปาซาลอน บริการรับส่งสัตว์เลี้ยง โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง สถานที่รับฝากเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

03

Professional Process

ศูนย์รวมข้อมูลและการบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว

บริการอื่น ๆ